Regnbågsfonden söker en Senior Insamlings- och påverkansansvarig

Om Regnbågsfonden:

Regnbågsfonden startade för 10 år sedan med visionen att alla människor ska ha samma fri- och rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Vi finansierar projekt och organisationer i länder där hbtqi-personer blir diskriminerade, förföljda och dödade. Vi arbetar även med påverkansarbete i Sverige i samarbete med andra organisationer.

Regnbågsfonden har beviljats ett projektstöd från Postkodstiftelsen vilket ger oss möjligheten att anlita en Insamlings- och påverkansansvarig. Genom projektet vill Regnbågsfonden stärka ett hbtqi-perspektiv i civilsamhället genom att samarbeta med organisationer som fokuserar på andra samhällsutmaningar än vår. Vi genomför gemensamma påverkanskampanjer för att nå beslutsfattare och en bred allmänhet. I projektet arbetar vi parallellt med att stärka Regnbågsfondens kommunikations- och insamlingskapacitet för att fortsätta utveckla organisationen.

Projektet löper över 2 år med start 1 december 2023 och sysselsättningsgrad 50-100% enligt överenskommelse. Vi har intention att kunna förlänga efter projektperiodens slut. Placeringsort Stockholm.

Om rollen:

I rollen kommer du att ansvara för driva och vidareutveckla Regnbågsfondens insamlings- och påverkansarbete. Det innebär att du kommer ansvara för att öka gåvor från allmänheten och Regnbågsfondens företagssamarbeten enligt uppsatta mål. Inom ramarna för vårt påverkansarbete i Sverige kommer du att arbeta med utveckling, paketering och utbildning. Du driver och utvecklar vårt insamlingsarbete tillsammans med verksamhetsansvarig. Du kommer främst att arbeta med nedan arbetsuppgifter:

  • Etablera, driva och projektleda samarbeten med partnerorganisationer inom det svenska civilsamhället.
  • Ansvara för och koordinera events och utbildande aktiviteter med våra partners.
  • Driva påverkanskampanjer tillsammans med partnerorganisationerna.
  • Arbeta för att uppfylla satta insamlingsmål och genomföra aktiviteter i enighet med den satta strategin.
  • Öka Regnbågsfondens portfölj med företagspartners genom uppsökande och bearbetning av företag
  • Initiera, driva, genomföra och följa upp kampanjer för att driva insamling och stärka Regnbågsfondens varumärke.

Kvalifikationer:

För att passa på Regnbågsfonden och i rollen som Insamlings- och påverkansansvarig tror vi att du:

  • har ett genuint intresse och kunskap om mänskliga rättigheter och HBTQI.
  • har erfarenhet av insamlingsarbete från företag och privatpersoner inom civilsamhället och/eller arbete med social hållbarhet inom näringslivet.
  • har ett upparbetar nätverk av beslutsfattare som du gärna aktiverar för Regnbågsfonden.
  • är en driven ”doer” som trivs i en mindre organisation med mycket eget ansvar.

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till embla.kullberg@regnbagsfonden.org