Regnbågsfondens ändamål är att arbeta med finansiering till stöd för kompetenta organisationer och projekt i länder där regnbågspersoner diskrimineras, förföljs och dödas. Regnbågsfonden arbetar också med påverkansprojekt i samarbete med andra organisationer.

Vår vision

Regnbågspersoner i hela världen ska ha fullständiga mänskliga friheter och demokratiska rättigheter.

Vår historia

Under vår livstid har HBTQ-personer i Sverige fått uppleva förändringar som ingen kunnat drömma om. Vi har vunnit frihet, respekt och möjligheten att leva våra liv som vi vill. Samtidigt har regnbågspersoner i många andra länder det värre än någonsin. Vi blir förtvivlade och upprörda. I Afrika och Mellanöstern. I Ryssland och Östeuropa. I Asien och Latinamerika. Människor fängslas, torteras och dödas för den man är.

Vi måste göra någonting. Varför? För att vi kan!

Därför grundades Regnbågsfonden år 2014.

Vi arbetar ideellt och försöker hålla nere alla administrativa kostnader.

Värdegrund & ändamål

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ-personer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där HBTQ-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Våra medel får inte gå till organisationer eller enskilda som inte respekterar mänskliga fri- och rättigheter. Såsom exempelvis inkluderar rasism, och antisemitism, sexism och barns rättigheter. Vi är alltid trovärdiga, tydliga och gör skillnad.Fonden ska hålla de egna administrativa kostnaderna till ett minimum. Så mycket som möjligt av de insamlade pengarna ska gå till projekten. Vi ska inte bygga organisation för organisationens skull. Vi ska inte rivalisera med andra organisationer utan alltid söka samarbete. Det ska vara roligt att arbeta i och med Regnbågsfonden

Årsredovisningar

Dokument

Löner och arvoden

Effektrapport 2022

Styrande dokument gällande oegentligheter

Arbetsordning styrelse och tillsättning av nya medlemmar

Placeringspolicy

Uppförandekod

Insamlings-och finansieringspolicy

Integritetspolicy

Stiftelseförordnande

Stadgar