Tillbaka till projekt

2017 och 2019


OutRight Action International


Mellanöstern och Nordafrika


OutRight Action International


Avslutad

UTBILDNINGAR AV JOURNALISTER I ARABISKTALANDE LÄNDER 2017 & 2019

Regnbågsfonden finansierar utbildning av arabisktalande journalister från mellanöstern och Nordafrika som genomförs av OutRight Action International. Utbildningen handlar om att skingra de mest vanliga missuppfattningarna om kön och sexualitet i syfte att stärka journalisternas rapportering om hbtq-frågor. En utökad utbildning hölls under 2019 då också ledare ur civilsamhället deltog.

www.outrightinternational.org/content/arabic-media-project

Sexual minorities uganda

Om Regnbågsfonden

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ-personer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där HBTQ-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Stiftelsens medel får inte gå till organisationer eller enskilda som arbetar rasistiskt, antisemitiskt, homofobt, kvinnofientligt eller på andra sätt inte respekterar mänskliga rättigheter.