Tillbaka till projekt

2023


Uganda


Pågående

Utbildning av journalister i mellanöstern

Att förändra lagstiftningen och legalisera homosexualitet i Mellanöstern och Nordafrika är ett riskabelt arbete som kommer att ta lång tid. Däremot är utbildning av journalister och andra som arbetar inom media ett relativt säkert sätt som kan ha positiva effekter för hbtqi-personers rättigheter.

Sedan 2017 har Outright International arbetat för en rättvisare bild av hbtqi-personer i arabisk media.

Hbtqi-personer porträtteras ofta negativt i media i Mellanöstern och Nordafrika. Med stöd av Regnbågsfonden utbildar Outright International journalister om hbtqi-rättigheter med syftet av en mer rättvis mediarapportering om hbtqi-personer.