Tillbaka till projekt

2021


Urban Light


Asien


Childhood Foundation


Pågående

Urban Light – Stöd till Childhoods arbete i Thailand mot sexuell exploatering av pojkar

Diskriminering och stigma mot HBTQ-personer är omfattande i Thailand samtidigt som en avsevärd andel av det stora antal prostituerade i Thailand är pojkar och män. Den stora majoriteten pojkar och män i prostitution kommer från grannländer eller från fattigare minoritetsgrupper men statistik saknas till stor del.

Childhoods arbete i Thailand

Childhoods arbete i Thailand inkluderar bland annat insatser kopplade till resande förövare, där många utsatta barn är pojkar men också identifiering av insatser som riktas till specifika riskgrupper eller för grupper där stödinsatser saknas. Givet de stigman, den diskriminering och de tabun som finns kring HBTQ, kring pojkar och kring sexuella övergrepp är det viktigt att riktade stödinsatser utvecklas, att kunskap och att medvetenhet om pojkars och HBTQ-personers utsatthet ökar. Det är därför den typen av insatser vi strävar efter att möjliggöra.

Urban Light

Projektet genomförs tillsammans med Urban Light Foundation som har funnits sedan 2009 och är den enda organisationen i Thailand som specialiserat sig på stöd till pojkar. De har ett både ett drop-in center och bedriver uppsökande arbete i barer och andra platser där prostitution är vanligt förekommande. De har också förebyggande arbete i områden med etniska minoriteter och kring byggnadsplatser samt på ett ungdomsfängelse. Bland de stödinsatser de erbjuder är rådgivning på Drop In Centret, behovsbedömning och psykosocialt stöd, stipendier för att fullfölja en utbildning samt, vid behov, tillfälligt boende.  

Projektet syftar till att

  • Öka kunskapen om online relaterad sexuell exploatering av pojkar
  • Utöka och förbättra det sociala arbetet med de pojkar som utsatts
  • Erbjuda skydd, behandling och återupprättelse för pojkar som utsatts för människohandel, kommersiell sexuell exploatering off- och online
Urban Light Thailand

Om Regnbågsfonden

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ-personer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där HBTQ-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Stiftelsens medel får inte gå till organisationer eller enskilda som arbetar rasistiskt, antisemitiskt, homofobt, kvinnofientligt eller på andra sätt inte respekterar mänskliga rättigheter.