Tillbaka till projekt

2022


Civil Right Defenders


Ukraina


Pågående

Stöd till Civil Rights Defenders akutfond

Regnbågsfonden ger ett akut extrastöd till Civil Rights Defenders arbete för HBTQ-personer i Ukraina med 350.000 kronor. 

Civil Rights Defenders har sedan tidigare samarbeten med HBTQ-organisationer i Ukraina. Det är många av dessa organisationer som vill kunna stanna kvar i landet så länge som möjligt.

HBTQ-personer i östra Ukraina har länge haft det svårt. Ett eventuellt ryskt övertagande riskerar spä på homofobin i området vilket skulle resultera i att de skulle bli dubbelt utsatta, både av kriget och diskrimineringen.

Det finns en stark känsla av samhörighet i nätverken. Man vill inte lämna någon ensam kvar utan i stället stanna och kämpa vidare tillsammans.

Ukraina har för många människorättsförsvarare varit den plats där de säkrast kunnat bedriva sitt arbete. Många regnbågsaktivister från länder som Belarus, Uzbekistan och Ryssland har sökt sig dit. Nu står man inför hotet om att behöva fly ännu en gång och då även lämna försörjningsmöjligheter bakom sig.

Akutstödet från Regnbågsfonden används till skydd och humanitärt stöd i form av mat, vatten och mediciner. HBTQ-organisationerna har själva lyft vikten av psykosocialt stöd så snart det är möjligt, vilket också kommer tillgodoses. På sikt kommer stödet även gå till uppbyggnad och ökad säkerhet av både aktivisternas boenden och deras organisationer så att de kan fortsätta sitt viktiga arbete för HBTQ-rättigheter även utanför Ukraina och i en situation då många är på flykt.

“Stödet från Regnbågsfonden betyder otroligt mycket för en redan utsatt grupp av människorättsförsvarare. Tillsammans kan vi nu möjliggöra att fler hbtqi-aktivister kan fortsätta sitt outtröttliga arbete på ett säkert sätt.” säger Anders L. Pettersson, Executive Director på Civil Rights Defenders.