Tillbaka till projekt

2021


Transvanilla


Ungern


Pågående

Transvanilla Transgender Association i Ungern

Transvanilla arbetar för att stärka transpersoner och andra personer som bryter mot normer kring kön och bedriver påverkansarbete för att förbättra situationen för hela gruppen. Målet är att stärka transpersoners möjlighet att uppnå förändring inom de sociala, juridiska och medicinska områdena.

Regnbågsfonden stöder transpersoner i Ungern

Att vara transperson eller på annat sätt bryta mot normer kring kön i Ungern är extremt svårt. Transpersoner möter okunnighet och stigmatiseras i olika delar av samhället. Diskriminering och våld är en del av vardagen.

Transvanilla är den enda organisationen i landet som fokuserar på transfrågor. Organisationen är det enda stället att vända sig till för många i transcommunityt. Transvanillas resurser är begränsade och det är svårt att tillgodose de växande behoven.

Huvudaktiviteter

Kapacitetsstärka transcommunityt genom att erbjuda olika typer av stöd och sociala träffar.

Etablera rådgivnings- och supportgrupper.

Bedriva påverkansarbete för möjligheten att ändra juridiskt kön och för könsbekräftande vård.

Övervaka diskriminering och våld, ge gratis psykosocialt, psykologiskt och juridiskt stöd.