Tillbaka till projekt

2021


Hatter


Europa


Pågående

Förbud för att skildra HBTQ-personer positivt i Ungern

I juli 2021 trädde en ny lag i kraft i Ungern som innebar att det blev förbjudet att positivt porträttera hbtq-personer i public service-media och att dela innehåll som ”visar eller främjar homosexualitet eller könsbyten” med omyndiga personer. I praktiken innebär det att filmer, tv-program, böcker, reklamannonser och liknande om hbtq-frågor förbjuds, om de kan anses nå unga under 18.

stöttar Regnbågsfoden Hatter Society som arbetar för hbtq-personers rättigheter.

Organisationen Hatter

I juli 2021 trädde en ny lag i kraft i Ungern som innebar att det blev förbjudet att positivt porträttera hbtq-personer i public service-media och att dela innehåll som ”visar eller främjar homosexualitet eller könsbyten” med omyndiga personer. I praktiken innebär det att filmer, tv-program, böcker, reklamannonser och liknande om hbtq-frågor förbjuds, om de kan anses nå unga under 18.

För att motarbeta lagens effekter stöttar Regnbågsfoden Hatter Society som är en bred koalition av organisationer som arbetar för hbtq-personers rättigheter.

Hatter säger till Regnbågsfonden att ”regeringen vill göra hbtqi-personer till något slags folkets fiender, men ungrarna vill inte ha hat och provokationer. Vi kommer att arbeta för att förändra den här omänskliga och kränkande lagen med alla tillgängliga juridiska medel, både inom och utom landet.” 

Sexual minorities uganda

Om Regnbågsfonden

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ-personer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där HBTQ-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Stiftelsens medel får inte gå till organisationer eller enskilda som arbetar rasistiskt, antisemitiskt, homofobt, kvinnofientligt eller på andra sätt inte respekterar mänskliga rättigheter.