Tillbaka till projekt

2021


Hatter


Europa

Ungern – stöd till lokal aktör

Regnbågsfondens insamling till hbtqi-rörelsen i Ungern med anledning av den nya lagen

I början av juli trädde en ny lag i kraft i Ungern. Lagen innebär bland annat att det blir förbjudet att porträttera hbtqi-personer i public service-media, och att alla produkter, annonser och liknande om hbtqi-frågor förbjuds, om de kan anses nå unga under 18. Förbudet gäller också utbildningsprogram.

Detta gör naturligtvis Ungerns hbtqi-personer ännu mer utsatta, och särskilt gäller det unga. Ungerns hbtqi-rörelse fruktar att trakasserier  och våld kommer att öka.

Organisationen Hatter

Regnbågsfondens insamling går till organisationen Hatter, som kommer att använda pengarna till att öka sina informationskampanjer i sociala medier, för att motverka lagens effekter. Kampanjerna sker i samarbete med en bred koalition av organisationer, och ska bland annat upplysa om diskriminering av hbtqi-personer. 

Hatter säger till Regnbågsfonden att ”regeringen vill göra hbtqi-personer till något slags folkets fiender, men ungrarna vill inte ha hat och provokationer. Vi kommer att arbeta för att förändra den här omänskliga och kränkande lagen med alla tillgängliga juridiska medel, både inom och utom landet.” 

Sexual minorities uganda

Om Regnbågsfonden

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ-personer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där HBTQ-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Stiftelsens medel får inte gå till organisationer eller enskilda som arbetar rasistiskt, antisemitiskt, homofobt, kvinnofientligt eller på andra sätt inte respekterar mänskliga rättigheter.