Tillbaka till projekt

2021


ILGA-LAC


Sydamerika & Karibien


ILGA World


Pågående

STÖD TILL ILGA-LAC UNDER 2021

Under 2021 går Regnbågsfonden in och stödjer ILGA-LAC (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association for Latin America and the Caribbean).

Den finska staten har under många år framgångsrikt stött ILGA men har inte möjlighet att bidra under 2021. Regnbågsfonden anser att det är viktigt att LAGA-LACs arbete kan fortsätta och har därför gått in med finansiellt stöd.

Hälften av finansieringen som Regnbågsfonden tillhandahåller kommer från ett bidrag från Google via Tides Foundation.

Vad är ILGA?

ILGA grundades 1978 och är ett globalt nätverk av lokala och nationella grupper som arbetar för lika rättigheter för homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersex (LGBTI) och frihet från alla former av diskriminering.

ILGA-LAC har fler än 300 medlemsorganisationer i följande länder i Latinamerika: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska Republiken, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Uruguay ochVenezuela.

Så här har donationen använts

Medlen användes för att driva regionkontoret under 2021 – hyror, skatter, försäkringar, kontorsmaterial, bankkostnader och oförutsedda utgifter – för att garantera kontinuiteten i ILGA-LAC:s aktiviteter och att de skulle kunna bibehålla kompetent personal.

Om Regnbågsfonden

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ-personer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där HBTQ-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Stiftelsens medel får inte gå till organisationer eller enskilda som arbetar rasistiskt, antisemitiskt, homofobt, kvinnofientligt eller på andra sätt inte respekterar mänskliga rättigheter.