Tillbaka till projekt

2021


ILGA-LAC


Sydamerika & Karibien


ILGA World

STÖD TILL ILGA-LAC UNDER 2021

Under 2021 går Regnbågsfonden in och stödjer ILGA-LAC (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association for Latin America and the Caribbean).

Den finska staten har under många år framgångsrikt stött ILGA men har inte möjlighet att bidra under 2021. Regnbågsfonden anser att det är viktigt att LAGA-LACs arbete kan fortsätta och har därför gått in med finansiellt stöd.

Hälften av finansieringen som Regnbågsfonden tillhandahåller kommer från ett bidrag från Google via Tides Foundation.

Vad är ILGA?

ILGA som grundades 1978, är ett globalt nätverk av lokala och nationella grupper som syftar till att uppnå lika rättigheter för homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersex (LGBTI) och frihet från alla former av diskriminering.

ILGA-LAC har fler än 300 medlemsorganisationer i följande länder i Latinamerika: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska Republiken, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Uruguay ochVenezuela.

Så här ska donationen användas

Medlen kommer att användas för att driva regionkontorets infrastruktur när det gäller hyror, tjänster, skatter, försäkringar, pappersvaror, bankkostnader och oförutsedda utgifter. Donationen kommer dessutom att garantera kontinuiteten i de aktiviteter som planeras inom ILGA-LACs strategiska plan och att de kan bibehålla resurser i form av kompetent personal.

Förutom infrastruktur och kontinuitet i arbetet, vill ILGA-LAC fortsätta växa och stärka arbetet med organisationerna i det fransktalande Karibien, särskilt med Haiti för att integrera dem starkare i organisationen. De vill också förbättra kommunikationen för ILGA-LAC i dess olika plattformar, vilka fungerar som stöd för att utveckla aktiviteter. Det skulle bidra till att bredda medlemsorganisationernas deltagande och deras kommunikation med varandra. Det blir också ett medel att nå ett större antal HBTI-organisationer och ge dem tillgång till den information och resurser som finns tillgängliga på regional och internationell nivå.

Om Regnbågsfonden

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ-personer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där HBTQ-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Stiftelsens medel får inte gå till organisationer eller enskilda som arbetar rasistiskt, antisemitiskt, homofobt, kvinnofientligt eller på andra sätt inte respekterar mänskliga rättigheter.