Tillbaka till projekt

2022


SPoD


Turkiet


Pågående

Stöd till hbtq-rörelsen i Turkiet

 

I Turkiet, under Erdogan, har det blivit mycket svårare för homosexuella och transpersoner.

Regnbågsfonden stöder SPoD som arbetar för HBTQ-rättigheter genom att betala deras grundläggande kostnader såsom hyra och el för att de över huvud taget ska kunna fortsätta sin verksamhet.

 

Organisationen SPoD

I Turkiet, under Erdogan, har det blivit mycket svårare för HBTQ-organisationer att bedriva sin verksamhet och verkar nu i en konservativ kontext dominerad av diskriminering, trångsynthet och hat.

SPoD, (Social Policy, Gender Identity and Sexual Orientation Studies Association) är en av Turkiets största organisationer som arbetar för hbtq-personers rättigheter i Turkiet på nationell nivå med påverkansarbete och lobby-verksamhet men genom erbjuder också enskilda regnbågspersoner juridisk hjälp och psykosocialt stöd.

Regnbågsfonden ger SPoD stöd för att täcka de mest grundläggande kostnaderna som hyra och el, för att de ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.

Om Regnbågsfonden

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ-personer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där HBTQ-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Stiftelsens medel får inte gå till organisationer eller enskilda som arbetar rasistiskt, antisemitiskt, homofobt, kvinnofientligt eller på andra sätt inte respekterar mänskliga rättigheter.