Tillbaka till projekt

2022


SPoD


Turkiet


Pågående

Stöd till hbtq-rörelsen i Turkiet

 

I Turkiet, under Erdogan, har det blivit mycket svårare för homosexuella och transpersoner.

Regnbågsfonden stöder SPoD som arbetar för HBTQ-rättigheter på en nationell nivå. Regnbågsfonden bidrar till deras grundläggande kostnader såsom hyra och el för att de över huvud taget ska kunna fortsätta sin verksamhet.

 

Organisationen SPoD

I Turkiet, under Erdogan, har det blivit mycket svårare för HBTQ-organisationer att bedriva sin verksamhet där de verkar i en konservativ kontext dominerad av diskriminering, trångsynthet och hat.

SPoD, (Social Policy, Gender Identity and Sexual Orientation Studies Association) är en av Turkiets största organisationer som arbetar för hbtq-personers rättigheter med påverkansarbete och lobby-verksamhet men genom erbjuder också enskilda regnbågspersoner juridisk hjälp och psykosocialt stöd.

Regnbågsfonden ger SPoD stöd för att täcka de mest grundläggande kostnaderna som hyra och el, för att de ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.