Tillbaka till projekt

2016 - pågående


Moscow Community Center for LGBT+ Initiatives


Europa


Pågående

Shelter till skydd för migranter i Ryssland 2021

Med hjälp av Regnbågsfonden öppnade MCC (Moscow Community Center) 2017 ett skyddat boende för hbtqi-personer. MCC får fortsatt stöd under 2022 och 2023 för att bedriva och utveckla sin verksamhet.

De första åren tog det skyddade boendet främst emot personer som flytt för sina liv från Tjetjenien med anledningen av det ökade förtrycket mot hbtqi-personer i Tjejenien. Situationen i Tjejenien fick stor internationell uppmärksamhet.

I det skyddade boendet har hbtqi-personer fått ett säkert utrymme för att återhämta sig, få stöd, hitta jobb och påbörja sitt liv igen.

Moscow Community Center

Moscow Community Center for LGBT + Initiatives (MCC) började sitt arbete 2015 och har sedan dess vuxit och blivit en viktig aktör i kampen för HBTQ-rättigheter i Ryssland . MCC genomför olika utbildningsprojekt och arbetar med informationsspridning i Moskvaregionen.

Få skyddade boenden

Det skyddade boendet i Moskva är ett det enda existerande säkra boendet för hbtq-personer i Ryssland och räddar och förbättrar många människors liv. Boendet ger skydd till minst 50 personer per år.

Regnbågsfonden stöder sedan 2017 både MCC och det säkra boendet. Det inkluderar hyra av lägenheter för skyddat boende, mat, psykologisk och medicinsk hjälp.