Tillbaka till projekt

2021


Moscow Community Center for LGBT+ Initiatives


Europa

Shelter till skydd för migranter i Ryssland 2021

Med hjälp av donationer från Regnbågsfonden öppnade MCC 2017 ett skyddat boende för hbtqi-personer.

De första åren tog det skyddade boendet främst emot personer som flytt för sina liv från Tjetjenien med anledningen av det ökade förtrycket mot hbtqi-personer i Tjejenien. Situationen i Tjejenien fick stor internationell uppmärksamhet.

I det skyddade boendet har hbtqi-personer fått ett säkert utrymme för att återhämta sig, få stöd, hitta jobb och påbörja sitt liv igen.

Moscow Community Center

Moscow Community Center for LGBT + Initiatives (MCC) började sitt arbete 2015. Det har vuxit och blivit en resurs för hbtqi-initiativ och organisationer i regionen. MCC genomför olika utbildningsprojekt och arbetar med informationsspridning i Moskvaregionen. Huvuduppdraget är att konsolidera och stärka arbetet med HBTQI-frågor i regionen.

Få skyddade boenden

Det skyddade boendet i Moskva är ett det enda existerande säkra boendet för hbtqi-personer i Ryssland. Moskva är en storstad med ett stort antal migranter. Många människor utsätts för förföljelse och de kommer till Moskva för att hitta arbete och börja ett nytt liv. Det skyddade boendet för hbtqi -personer i Moskva räddar och förbättrar många människors liv. Boendet ger skydd till minst 50 personer per år.

Regnbågsfonden stöder sedan 2017 både MCC och det säkra boendet. Det inkluderar hyra av lägenheter för skyddat boende, mat, psykologisk och medicinsk hjälp.

Sexual minorities uganda

Om Regnbågsfonden

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ-personer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där HBTQ-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Stiftelsens medel får inte gå till organisationer eller enskilda som arbetar rasistiskt, antisemitiskt, homofobt, kvinnofientligt eller på andra sätt inte respekterar mänskliga rättigheter.