Tillbaka till projekt

2014


SMUG


Afrika


RFSL


Avslutad

SEXUAL MINORITIES UGANDA 2013-2016

Regnbågsfonden har genom bidrag till RFSL kunnat bidra till en stärkt hbtq-rörelse i Uganda trots den utmanande situationen för hbtq-personer där. Genom RFSL kunde resurser förmedlas dit där de kunde göra mest skillnad. Stödet har dels gått till paraply-organisationen SMUG, Sexual Minorities Uganda och till samarbetsprojekt projekt PAL (Planning Advocacy and Leadership). SMUG har fokuserat på politisk påverkan och publika attityder och i PAL projektet har syftet varit att göra gemensamma aktiviteter för att stärka rörelsens förmåga att lära av varandra och påverka gemensamt.

Under tidsperioden för Regnbågsfondens stöd kom lagen “Anti-homosexuality Bill” (2013) som chockade både omvärlden och hbtq-rörelsen i Uganda. Tack vare att stödet fanns på plats kunde rörelsen effektivt mobilisera sig för att sätta medlemmar i säkerhet, få internationellt stöd och till slut avskaffa lagen.

http://www.sexualminoritiesuganda.com/
https://www.rfsl.se/verksamhet/internationellt/uganda/

Sexual minorities uganda

Om Regnbågsfonden

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ-personer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där HBTQ-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Stiftelsens medel får inte gå till organisationer eller enskilda som arbetar rasistiskt, antisemitiskt, homofobt, kvinnofientligt eller på andra sätt inte respekterar mänskliga rättigheter.