Tillbaka till projekt

2022


Radio Ranginkaman


Iran och Afghanistan


Pågående

Regnbågsradio i Iran och Afghanistan

 

Det är svårt med en motståndsrörelse i ett land där man riskerar dödsstraff. Regnbågsfonden stöder Radio Ranginkaman (Radio Rainbow) som är den enda mediaplattformen för HBTQ-personer i Iran och Afghanistan.

Radio Ranginkaman

Radiostationen har funnits i tio år och sänder dagligen via radiovåg, satellit, online och på sociala media för att kunna nå community’t både on och offline (då många inte har tillgång till internet).

I avsaknad av säkra platser för community’t i Iran försöker Radio Ranginkaman vara en bro mellan de spridda HBTQ-communitys som finns och är ofta enda sättet att få kontakt och information om den globala HBTQ-rörelsen.

Om Regnbågsfonden

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ-personer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där HBTQ-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Stiftelsens medel får inte gå till organisationer eller enskilda som arbetar rasistiskt, antisemitiskt, homofobt, kvinnofientligt eller på andra sätt inte respekterar mänskliga rättigheter.