Tillbaka till projekt

2019


Childhood


Europa


Childhood

STÖD TILL UNGDOMAR I UKRAINA TILLSAMMANS MED CHILDHOOD 2019-2021

 

Hbtq-ungdomar är en av de grupper i samhället som löper särskilt stor risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp. I Ukraina finns det fortfarande en utbredd homofobi och hot, våld och diskriminering på grund av könsuttryck och sexuell läggning är vanligt förekommande.  Ungdomar som kommer ut som hbtq riskerar att kastas ut hemifrån samt utsättas för hatbrott både i skolan och i samhället. Ungdomar som inte är öppna med sin läggning riskerar att utsättas för hot och utpressning och undviker ofta att söka hjälp eller anmäla brott pga risk för stigmatisering och diskriminering.

 

REGNBÅGSFONDEN ♥ UKRAINA

Childhood har sökt efter projekt i Östra Europa som kombinerar en förståelse och engagemang för hbtq-rättigheter med särskild kompetens och fokus på att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn och unga. Tillsammans med Childhood stödjer Regnbågfonden två projekt i Ukraina. Regnbågsfonden fortsätter stödja projekten under 2021.

  • From Needs to Actions med projektpartner Fulcrum

Fulcrum grundades 2009 och arbetar för att främja hbtq personers rättigheter och för att de ska accepteras i hemmet, på arbetet och i samhället. De ger medicinskt, socialt och psykologiskt stöd samt information och utbildning till hbtq-personer bl.a. genom sin webportal och hemsidan www.friendlydoctor.org

  • The first steps for LGBT-adolescents med projektpartner LGBT Association LIGA

Projektet syftar till att göra hbtq-frågor mer synliga i skolorna och säkerställa att hbtq-ungdomar bemöts av kunniga och icke-diskriminerande skolpsykologer när de söker hjälp. Skolpsykologer ska finnas tillgängliga för alla ungdomar och de kan söka hjälp utan att behöva berätta om det för sina föräldrar. Med rätt kunskap och bemötande skulle de därför kunna utgöra en trygg zon för ungdomar som behöver någon att prata med eller som är i behov av skydd och stöd.

Sexual minorities uganda

Om Regnbågsfonden

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ-personer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där HBTQ-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Stiftelsens medel får inte gå till organisationer eller enskilda som arbetar rasistiskt, antisemitiskt, homofobt, kvinnofientligt eller på andra sätt inte respekterar mänskliga rättigheter.