Tillbaka till projekt

2019


Childhood


Europa


Childhood


Pågående

STÖD TILL UNGDOMAR I UKRAINA

Regnbågsfonden har stöttat projekt för hbtq-barn och ungdomar i Ukraina genom Childhood sedan 2018. Efter Rysslands invasion i februari har situationen blivit kritisk. Regnbågsfonden bidrar med stöd så att verksamheten i Ukraina kan fortsätta.

 

REGNBÅGSFONDEN ♥ UKRAINA

Hbtq-ungdomar är en av de grupper i Ukraina som löper särskilt stor risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp. I landet finns en utbredd homofobi. Hot, våld och diskriminering på grund av könsuttryck och sexuell läggning är vanligt förekommande.  Ungdomar som kommer ut som hbtq riskerar att kastas ut hemifrån och utsättas för hatbrott, både i skolan och i samhället. Ungdomar som inte är öppna med sin läggning riskerar att utsättas för hot och utpressning och undviker ofta att söka hjälp eller anmäla brott pga risk för stigmatisering och diskriminering.

Genom Childhood stöder Regnbågsfonden två projekt i Ukraina som syftar till att öka förståelsen och engagemanget för hbtq-rättigheter med särskild fokus på att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn och unga.

Regnbågsfonden fortsätter stödja projekten under 2021.

  • From Needs to Actions med projektpartner Fulcrum

Fulcrum grundades 2009 och arbetar för att främja hbtq personers rättigheter och för att de ska accepteras i hemmet, på arbetet och i samhället. De ger medicinskt, socialt och psykologiskt stöd samt information och utbildning till hbtq-personer bl.a. genom sin webportal och hemsidan www.friendlydoctor.org

  • The first steps for LGBT-adolescents med projektpartner LGBT Association LIGA

Projektet syftar till att göra hbtq-frågor mer synliga i skolorna och säkerställa att hbtq-ungdomar bemöts av kunniga och icke-diskriminerande skolpsykologer när de söker hjälp. Skolpsykologer ska finnas tillgängliga för alla ungdomar och de kan söka hjälp utan att behöva berätta om det för sina föräldrar. Med rätt kunskap och bemötande skulle de därför kunna utgöra en trygg zon för ungdomar som behöver någon att prata med eller som är i behov av skydd och stöd.