Tillbaka till projekt

2020


Kwetu Connectors


Afrika


Fahad Rainbowhouse


Pågående

REGNBÅGSFONDEN STÖDER FAHAD RAINBOW HOUSE I UGANDA 2020-2021

Fahad var gay. Var, för att han mördades brutalt i somras. Eftersom han var gay. Vi kommer aldrig att veta vem som gjorde det. Polisen kommer inte att utreda. Fahad var medlem i Happy Youth Family Uganda. En organisation som arbetar med regnbågspersoner och HIV.

På grund av den sanktionerade diskrimineringen flyr många regnbågspersoner till Kampala från resten av landet. I Kampala finns det ett stort behov av säkra hus på grund av den extremt utsatta livssituationen – idag finns bara tre säkra hus i en stad i Stockholms storlek.

– idag finns bara tre säkra hus i en stad i Stockholms storlek.

Det övergripande syftet med projektet är att skapa ett säkert hus för 50 regnbågsungdomar under den tvååriga projektperioden. Det sekundära syftet är att hjälpa människor att hitta ett jobb, utbildning och ett hem. Det tredje målet är att hitta en hållbar modell för finansiering av de säkra husen efter projektperioden.

Happy Family Youth Uganda är en gräsrotsorganisation i Kampala som arbetar med nyckelpopulationer och regnbågspersoner.

KWETU Connectors är en svensk ideell organisation med syfte att utveckla projektidéer riktade till förbättring av levnadsvillkoren för utsatta personer, särskilt de som lever med HIV/AIDS, i Rwanda och Uganda.

Om Regnbågsfonden

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ-personer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där HBTQ-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Stiftelsens medel får inte gå till organisationer eller enskilda som arbetar rasistiskt, antisemitiskt, homofobt, kvinnofientligt eller på andra sätt inte respekterar mänskliga rättigheter.