Tillbaka till projekt

2021


Refugee Trans Initiative


Kenya


Pågående

Refugee Trans Initiative

Refugee Trans Initiative i Kenya har ett säkert boende för transflyktingar och som skyddar transpersoner från fysiskt och sexuellt våld, utpressning från myndigheter och enskilda, vräkningar, partnervåld och psykologiskt våld inklusive diskriminering, trakasserier och hot.

Regnbågsfonden finansierar säkert boende för transpersoner i Kenya

Refugee Trans Initiative är en trans-ledd organisation som arbetar för att förbättra trans-migranters förutsättningar och rättigheter genom påverkansarbete och direkt stöd. Centret fungerar som hem till migranter och de som blivit utsatta för transfobiska attacker i sitt community.

https://www.refugeetransinitiative.org/