Tillbaka till projekt

2021


Refugee Trans Initiative


Kenya


Pågående

Refugee Trans Initiative 2021

Refugee Trans Initiative i Kenya har ett Säkert boende för transflyktingar och som skyddar transpersoner från fysiskt och sexuellt våld, utpressning från myndigheter och enskilda, vräkningar, partnervåld och psykologiskt våld inklusive diskriminering, trakasserier och hot.

Regnbågsfonden finansierar Säkert boende för transpersoner i Kenya

Refugee Trans Initiative i Kenya har ett Säkert boende för transflyktingar och som skyddar transpersoner från fysiskt och sexuellt våld, utpressning från myndigheter och enskilda, vräkningar, partnervåld och psykologiskt våld inklusive diskriminering, trakasserier och hot.

https://www.refugeetransinitiative.org/