Tillbaka till projekt

2019


RFSL


Afrika, Asien


RFSL


Avslutad

Regnbågsfonden och RFSL lanserar nytt initiativ: Rainbow Kick-Off.
Syftet är att ge stöd till utåtriktade och stärkande aktiviteter.

I hela världen finns modiga, kompromisslösa hbtqi-aktivister som kämpar mot ett många gånger starkt och organiserat motstånd. Organisationer och grupper som drivs av en passionerad vilja att mänskliga rättigheter ska gälla alla personer, oavsett vem du är och vem du älskar.

Rainbow kickoff

Under Rainbow Kick-Off kan organisationer, grupper och initiativ söka finansiering för allt från utåtriktade aktiviteter till arbete med att stärka sina organisationer. Det kan till exempel handla om att skapa mötesplatser för att bryta isolering och skapa möjligheter för gemenskap och organisering. Det kan också vara Pridefestivaler, idrottsevent eller kulturinitiativ för att skapa synlighet och nå ut till fler, liksom kampanjer eller påverkansarbete riktat mot allmänhet och beslutsfattare eller pengar till att stärka kapaciteten inom den egna organisationen.

Dessa grupper arbetar ofta under hård press, med stora utmaningar i att hitta finansiering, etablera sig, nå ut till communityt, att organisera sig och mobilisera för förändring. Med bristande kapacitet och resurser är det svårt att få stöd till att starta upp initiativ och bedriva verksamhet. Inom rörelsen är trans- och intersexgrupper särskilt underfinansierade.

Sexual minorities uganda

Om Regnbågsfonden

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ-personer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där HBTQ-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Stiftelsens medel får inte gå till organisationer eller enskilda som arbetar rasistiskt, antisemitiskt, homofobt, kvinnofientligt eller på andra sätt inte respekterar mänskliga rättigheter.