Tillbaka till projekt

2021


hbtqi-initiativ i Afrika & Asien


Världen

Rainbow Kick-Off 2.0 2021

Regnbågsfonden och RFSL fortsätter samarbeta med småskaliga stöd till hbtqi-initiativ i södra och östra Afrika samt sydostasien. 

Syftet med Rainbow Kick-Off är att möjliggöra organisering, mobilisering och aktiviteter. Rainbow Kick-Off stödjer lokala initiativ för hbtqi-personers rättigheter. För att bryta isoleringen, skapa synlighet och påverka strukturerna. Med tanke på obalansen i den finansiering som finns tillgänglig, kommer förtur ges till trans- och intersexorganisering och organisering som drivs av lesbiska och bisexuella.

Passionerade hbtqi-aktivister

I hela världen finns modiga, kompromisslösa hbtqi-aktivister som kämpar mot ett många gånger starkt och organiserat motstånd. Organisationer och grupper som drivs av en passionerad vilja att mänskliga rättigheter ska gälla alla personer, oavsett vem du är och vem du älskar. Dessa grupper arbetar ofta under hård press, med stora utmaningar i att hitta finansiering, etablera sig, nå ut till communityt, organisera sig och mobilisera för förändring.

Med bristande kapacitet och resurser är det svårt att få stöd till att starta upp initiativ och bedriva verksamhet. Inom rörelsen är trans- och intersexgrupper samt organisering ledd av lesbiska och bisexuella särskilt underfinansierade.

Trots alla utmaningar som finns så växer det fram en spirande rörelse som arbetar för mänskliga rättigheter för alla och som till stor del hålls igång av ideella krafter, av enskilda individer och aktivister.

Mer om projektet

Genom Rainbow Kick-Off, kan hbtqi-aktivister ges möjlighet att förverkliga sina idéer i kampen för en bättre värld genom småskaliga stöd till hbtqi-initiativ i södra och östra Afrika samt i sydostasien.

Under 2019 finansierades sju initiativ genom Rainbow Kick-Off i Sydafrika, Namibia, Rwanda, Tanzania och Indonesien.