Tillbaka till projekt

2021


hbtqi-initiativ i Afrika & Asien


Världen


Pågående

Rainbow Kick-Off 2.0 2021

Regnbågsfonden och RFSL fortsätter samarbeta med småskaliga stöd till hbtqi-initiativ i södra och östra Afrika samt sydostasien. 

Syftet med Rainbow Kick-Off är att möjliggöra organisering, mobilisering och aktiviteter. Rainbow Kick-Off stödjer lokala initiativ för hbtqi-personers rättigheter. För att bryta isoleringen, skapa synlighet och påverka strukturerna. Med tanke på obalansen i den finansiering som finns tillgänglig, kommer förtur ges till trans- och intersexorganisering och grupper som drivs av lesbiska.

Regnbågsfonden stöder små organisationer som annars inte får stöd, med särskilt fokus på trans och intersex.

I hela världen finns modiga, kompromisslösa hbtqi-aktivister som kämpar mot ett många gånger starkt och organiserat motstånd. Dessa arbetar ofta under hård press och utan finansiering.

Med bristande kapacitet och resurser är det svårt bedriva verksamhet. Trans- och intersexgrupper är särskilt underfinansierade.

I samarbete med RFSL har Regnbågsfonden tagit initiativet till Rainbow Kick-Off för att hitta just de mindre föreningarna som har svårt att få annat ekonomiskt stöd.

Mer om projektet

Genom Rainbow Kick-Off, kan hbtqi-aktivister ges möjlighet att förverkliga sina idéer i kampen för en bättre värld genom småskaliga stöd till hbtqi-initiativ i södra och östra Afrika samt i sydostasien.

Under 2019 finansierades sju initiativ genom Rainbow Kick-Off i Sydafrika, Namibia, Rwanda, Tanzania och Indonesien.