Tillbaka till projekt

2016


Ryska hbtq-nätverket


Europa


Moscow Community Center

Moscow Community Center 2016-2019

Regnbågsfonden finansierar verksamheten som bedrivs av Moscow Community Center for LGBT Initiatives (MCC) i Ryssland.

Bidraget går både till lokalhyra och annat verksamhetsstöd då organisationen är finansiellt svag. Finansiering sker under andra halvåret 2016, under hösten 2017 samt hela 2018 och 2019.

Vad är Moscow Community Center

MCC är en ideell organisation som genomför olika utbildningsprojekt, arbetar med informationsspridning och samlar aktivister i Moskvaregionen.

Under 2016 genomförde MCC cirka 750 event där mer är än 4200 personer deltog.

Länk till MCC

Sexual minorities uganda

Om Regnbågsfonden

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ-personer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där HBTQ-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Stiftelsens medel får inte gå till organisationer eller enskilda som arbetar rasistiskt, antisemitiskt, homofobt, kvinnofientligt eller på andra sätt inte respekterar mänskliga rättigheter.