Tillbaka till projekt

2023


SPoD


Turkiet


Pågående

Krisstöd till Turkiet

Diskriminering och ojämlikheter ökar vid kriser och katastrofer. Efter jordbävningarna i Turkiet och grannländerna har HBTQ-personer svårare att få hjälp och stöd av de stora hjälporganisationerna. Regnbågsfonden stöder organisationen SPoD som ger krishjälp till HBTQ-personer som har drabbats av katastrofen.

SPoDs Team

Organisationen SPoD

SPoD, (Social Policy, Gender Identity and Sexual Orientation Studies Association) är en av Turkiets största organisationer som arbetar för hbtq-personers rättigheter med påverkansarbete och lobby-verksamhet men genom erbjuder också enskilda regnbågspersoner juridisk hjälp och psykosocialt stöd.