Tillbaka till projekt

2021


Dzīvesbiedri-rörelsen


Europa


Pågående

Kampanj för en lettisk partnerskapslag

Lettland närmar sig en partnerskapslag som skulle betyda ett erkännande av regnbågsfamiljer. Förslaget möter systematiskt motstånd och Regnbågsfonden stöttar Dzīvesbiedri-rörelsen som arbetar för att en genusneutral partnerskapslag ska röstas igenom.

Regnbågsfonden stöder kampen för samkönade äktenskap i Lettland

Dzīvesbiedri-rörelsen består av organisationer, jurister, kommunikationsexperter och lobbyister som arbetar för att Lettland ska anta en genusneutral partnerskapslag.

Kaspar Zalatis, ordförande för Dzīvesbiedri-rörelsen säger:

”Vi har nått historiska milstolpar för en partnerskapslag i Lettland. Under de 30 år som gått sedan avkriminaliseringen har HBTQ-rättigheter ignorerats eller till och med begränsats, men nu har vi nått nya höjder. Över 55% av befolkningen stöttar partnerskapslagen för olikkönade par och 45% för samkönade par. För närvarande har vi tre statsledda arbetsgrupper i justitiedepartementet och parlamentet. Vi håller på att förändra hjärtan och sinnen hos vårt folk. Vi är väldigt glada över att ni är med i den här historiska processen.”

Om Regnbågsfonden

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ-personer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där HBTQ-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Stiftelsens medel får inte gå till organisationer eller enskilda som arbetar rasistiskt, antisemitiskt, homofobt, kvinnofientligt eller på andra sätt inte respekterar mänskliga rättigheter.