Tillbaka till projekt

2021


Polish Society for Anti-discrimination Law (PSAL)


Europa


Pågående

Juridiskt stöd i Polen – PSAL

PSAL (Polish Society for Anti-discrimination Law) är en polsk civilsamhällesorganisation som organiserar advokater och andra jurister som vill arbeta ideellt för att driva rättsfall för att skydda mänskliga rättigheter och arbeta mot diskriminering.

De som behöver hjälp av juristerna betalar ingenting, PSAL:s nätverk av advokater och juristfirmor arbetar ideellt och PSAL står för alla omkostnader för rättsfallen.

Regnbågsfonden har gett stöd till PSAL sedan 2021.

Lawyers from PSAL and Pro Bono for Equality network

Kraftig backlash i Polen

I Polen upplever hbtq-communityt just nu en kraftig backlash, på grund av regeringens politik. Man bedömer att antalet fall av våld och diskriminering mot hbtq-personer har ökat kraftigt. Olika regioner har utropat sig själva som “hbtq-fria zoner”. Polen saknar sedan tidigare juridiskt erkännande och skydd för hbtq-personers relationer och familjer. Hbtq-aktivister som protesterar mot kränkningar av mänskliga rättigheter åtalas och högerextrema organisationer anmäler dem systematiskt för att driva strategiska rättsfall.

Juridisk rådgivning och hjälp i domstol

Regnbågsfonden stöder PSAL (med stora utmaningar i att hitta finansiering,:s arbete med att driva fall som gäller hbtq-personer. Med hjälp av vårt stöd kan PSAL nu erbjuda juridisk rådgivning i diskrimineringsfall till fler enskilda individer och driva ett antal fall i domstol.

  • Ett fall där aktivister vill få en känd abortmotståndare fälld för hets mot folkgrupp efter hennes uttalanden om hbtq-personer.
  • PSAL försvarar aktivisterna som skapade “Atlas of Hate” där de synliggjorde de “hbtq-fria zonerna” och anmäldes för ärekränkning av högerextremister.
  • Fall som drivs i syfte att uppnå könsneutral äktenskapslagstiftning i Polen.
  • Diskrimineringsfall gällande diskriminering på arbetsplatsen – fall som är möjliga att driva tack vara EU-lagstiftning på detta område (arbetsliv och diskrimineringsgrunden sexuell läggning).