Tillbaka till projekt

2021


Polish Society for Anti-discrimination Law (PSAL)


Europa

Juridiskt stöd i Polen – PSAL

Polish Society for Anti-discrimination Law (PSAL) är en polsk civilsamhällesorganisation som organiserar advokater och andra jurister som vill arbeta ideellt för att driva rättsfall för att skydda mänskliga rättigheter och arbeta mot diskriminering.

De som behöver hjälp av juristerna betalar ingenting, PSAL:s nätverk av advokater och juristfirmor arbetar ideellt och PSAL står för alla omkostnader för rättsfallen.

Lawyers from PSAL and Pro Bono for Equality network

Svår situation i Polen

I Polen upplever hbtqi-communityt just nu en kraftig backlash, på grund av den politik som regeringen driver. PSAL bedömer att antalet fall av våld och diskriminering mot hbtq-personer har ökat kraftigt och det har också förekommit att olika lokalsamhällen har utropat sig själva som ”hbtq-fria zoner”. Polen saknar sedan tidigare juridiskt erkännande och skydd för hbtq-personers relationer och familjer, beskriver PSAL, men under 2020 har antalet fall av diskriminering och hatbrott varit fler än någonsin. Hbtqi-aktivister som protesterar mot kränkningar av mänskliga rättigheter åtalas och högerextrema organisationer anmäler dem systematiskt för att driva strategiska rättsfall.

Juridisk rådgivning och hjälp i domstol

Under 2021 stödjer Regnbågsfonden PSAL:s arbete med att driva fall som gäller hbtq-personer. Med hjälp av vårt stöd kan PSAL nu erbjuda juridisk rådgivning i diskrimineringsfall till fler enskilda individer och driva ett antal fall i domstol. Bland annat drivs under 2021:

  • Ett fall där aktivister vill få en känd abortmotståndare fälld för hets mot folkgrupp efter hennes uttalanden om hbtqi-personer.
  • PSAL försvarar aktivisterna som skapade ”Atlas of Hate” där de synliggjorde de ”hbtq-fria zonerna” och anmäldes för ärekränkning av högerextremister.
  • Fall som drivs i syfte att uppnå könsneutral äktenskapslagstiftning i Polen.
  • Diskrimineringsfall gällande diskriminering på arbetsplatsen – fall som är möjliga att driva tack vara EU-lagstiftning på detta område (arbetsliv och diskrimineringsgrunden sexuell läggning).

Om Regnbågsfonden

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ-personer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där HBTQ-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Stiftelsens medel får inte gå till organisationer eller enskilda som arbetar rasistiskt, antisemitiskt, homofobt, kvinnofientligt eller på andra sätt inte respekterar mänskliga rättigheter.