Tillbaka till projekt

2023


IraQueer


Irak


Pågående

Utbildning av nyckelpersoner i  Irak

IraQueer är den första organisationen i Irak som arbetar för HBTQI-rättigheter. De utbildar, driver påverkansarbete och erbjuder direkt stöd, som tillexempel säkra boenden.

Ett stort hot mot HBTQI-personer i Irak är diskriminering och trakasserier från myndighetspersoner och andra samhällsfunktioner. Regnbågsfonden har beviljat stöd till IraQueer för att utbilda statliga tjänstemän, religösa ledare och representanter från civilsamhället i HBTQI-rättigheter.

Regnbågsfondens stöd är avgörande för arbetet vi gör. Under de senaste åren har Irakiska och Kurdiska styren försökt göra det kriminellt att vara HBTQ flera gånger. Det visar hur mycket motstånd communityt möter och hur viktigt det är att synliggöra och höja kunskapen om HBTQ-rättigheter. Regnbågsfondens stöd gör att vi kan utbilda myndighetspersoner, religösa ledare och andra som vanligtvis leder kampen mot oss. Med det här stödet kan vi få allierade som långsamt hjälper oss att göra HBTQ-rättigheter mainstream, och inte något som bara HBTQ-personer själva bryr sig om.

Amir Ashour, Grundare av IraQueer