Tillbaka till projekt

2021


Rainbow Railroad


Afghanistan

Stöd till hbtq-personer i Afghanistan

Regnbågsfonden genomför just nu en akutinsamling till organisationen Rainbow Railroad, en
organisation baserad i USA och Kanada som specialiserat sig på att hjälpa hbtq-flyktingar.

Sedan talibanerna tog makten i Afghanistan har situationen blivit mycket svår för bland
annat hbtq-personer, som kommer att utsättas för förföljelse och grova
människorättskränkningar som tortyr och dödsstraff, genom till exempel stening.

Hjälp till Rainbow Railroad!

Regnbågsfonden genomför just nu en akutinsamling till organisationen Rainbow Railroad, en organisation baserad i USA och Kanada som specialiserat sig på att hjälpa hbtq-flyktingar.


Sedan talibanerna tog makten i Afghanistan har situationen blivit mycket svår för bland
annat hbtq-personer, som kommer att utsättas för förföljelse och grova
människorättskränkningar som tortyr och dödsstraff, genom till exempel stening.

Många hbtq-personer i Afghanistan kommer att vilja fly landet, om detta är möjligt, eller i andra hand söka upp så säkra platser som möjligt inom landet. Alla pengar i vår insamling till Rainbow Railroad kommer att gå till detta. Rainbow Railroad har kontakter i Afghanistan och har fått hundratals förfrågningar om hjälp från hbtq-personer. De fortsätter att förbättra sina nätverk i landet och identifierar olika möjliga sätt att fly. De arbetar också med påverkansarbete gentemot olika regeringar, för att försöka förmå dem att ta emot hbtq-personer från Afghanistan.

Sexual minorities uganda

Om Regnbågsfonden

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ-personer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där HBTQ-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Stiftelsens medel får inte gå till organisationer eller enskilda som arbetar rasistiskt, antisemitiskt, homofobt, kvinnofientligt eller på andra sätt inte respekterar mänskliga rättigheter.