Tillbaka till projekt

2017-2019


Kei Media


Afrika


Kei Media


Avslutad

I’M YOUR ALLY, SYDAFRIKA 2017-2019

Regnbågsfonden stödjer mediakampanjen I’m Your Ally för hbtq-personer i Sydafrika och närliggande länder som t.ex. Namibia. Utvecklingen har gått tillbaka i Sydafrika där hatbrott är vanliga. Med kampanjen, som innefattar en mediakampanj i TV, tryckt och digital media samt workshops, är målet att förändra attityder och belysa den, inte sällan, livsfarliga diskrimineringen.

www.facebook.com/KeiMedia/

Sexual minorities uganda

Om Regnbågsfonden

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ-personer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där HBTQ-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Stiftelsens medel får inte gå till organisationer eller enskilda som arbetar rasistiskt, antisemitiskt, homofobt, kvinnofientligt eller på andra sätt inte respekterar mänskliga rättigheter.