Tillbaka till projekt

2020


Childhood


Världen


Childhood & Regnbågsfonden


Pågående

Rundabordssamtal om pojkars och HBTQ-barns utsatthet

Regnbågsfonden och Childhood bjöd i oktober 2021 in till ett unikt rundabordssamtal för vårt gemensamma initiativ ”De osynliga barnen”. Initiativet påbörjades 2018 med målet att bryta den tystnadskultur som råder kring sexuella övergrepp mot pojkar och det faktum att HBTQ-barn och ungdomar är extra riskutsatta.

Ett rundabordssamtal med Childhood & Regnbågsfonden.

Regnbågsfonden och Childhood bjöd i oktober 2021 in till ett unikt rundabordssamtal för vårt gemensamma initiativ ”De osynliga barnen” Initiativet påbörjades 2018 med målet att bryta den tystnadskultur som råder kring sexuella övergrepp mot pojkar och det faktum att HBTQ-barn och ungdomar är extra riskutsatta. 

Vid samtalet deltog representanter frö barnrättsorganisationer, HBTQ-organisationer, Svenska kyrkan och ett antal frikyrkosamfund, regeringen, skola, polis, idrotts- och föreningsliv.

H.M Drottning Silvia och Regnbågsfondens Jonas Gardell höll invigningsanföranden.

Mer om projektet

– När vi för många år sedan började arbeta med stöd till pojkar som utsatts för sexuella övergrepp möttes vi i flera länder av oförstående, ibland till och med av hånfullhet. En del kunde inte förstå att pojkar kunde bli utsatta för övergrepp. Pojkar sågs som potentiella gärningsmän, aldrig som offer. Andra menade att övergrepp mot pojkar i så fall inte var lika allvarliga. Vi har kommit en bit på vägen. Men fortfarande finns det många blinda fläckar. Sådant vi inte vill eller förmår att se, säger H. M. Drottning Silvia under rundabordssamtalets välkomsttal.

Tack för alla som deltog under dagen! Tillsammans kan vi nå vårt mål att skapa en konkret skillnad i samhällets sätt att se på pojkars och HBTQ-barn och ungas utsatthet. Samt stärka det förebyggande arbetet och minska riskerna att utsättas för sexuella övergrepp.

Pressmeddelande:

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet!