Tillbaka till projekt

2020


Regnbågsfonden och Childhood


Sverige


Pågående

DE OSYNLIGA BARNEN 2022

Hösten 2021 bjöd Regnbågsfonden och Childhood in till ett rundabordssamtal för att bryta tystnaden om sexuella övergrepp mot pojkar och HBTQ-barns utsatthet. 21 oktober i år – exakt ett år senare – bjöd vi in representanter från barnrättsvärlden, hbtq-organisationer och myndigheter igen för en uppföljning av vad som hänt sedan sist.

 

SEXUELLA ÖVERGREPP MOT POJKAR

När pojkar i Sverige blir utsatta för sexuella övergrepp anmäls det mer sällan, utreds det mer sällan, prövas mer sällan och leder till fällande dom mer sällan – och förövaren får i regel kortare straff än om offret är flicka. Regnbågsfonden och Childhood driver initiativet “De osynliga barnen” för att bryta tystnaden om pojkars utsatthet. Mer om initiativet och förra årets samtal finns att läsa här.