Tillbaka till projekt

2020


Civil Rights Defenders


Östra Afrika


Civil Rights Defenders


Avslutad

Stöd till organisationer i östra Afrika 2020-2021

Regnbågsfonden stöder Civil Rights Defenders för att r säkerställa att HBTQ-rörelsen i regionen finns kvar och på sikt kan utöka sitt nätverk och sinverksamhet.

Försämrad situation i Östra Afrika

HBTQ-personer i Östafrika lever under extrem utsatthet med ett nästintill konstant hot om våld från polis och myndigheter, från samhället i stort, och till och med ofta från nära familjemedlemmar.

Vi bygger kapacitet hos lokala hbtq-organisationer i Östra Afrika.

Sedan 2017 har det skett en plötslig och dramatisk försämring av situationen för HBTQ-personer i regionen. Den diskriminerande lagstiftningen har alltid funnits där, men länder som tidigare varit platser där HBTQ-personer kunnat leva i relativ trygghet och haft möjlighet att organisera sig har nu också istället ökat förtrycket.

Arresteringar, plötsligt avslutade hyreskontrakt för organisationer, uttalanden från hög, politisk nivå om specialstyrkor inom polisen som ska jaga homosexuella placerar flera länder i regionen på listan på länder där det blivit livsfarligt att leva öppet som HBTQ-person.

Det är en stor utmaning för HBTQ-organisationer i regionen att hitta resurser och utrymme för att kämpa för sina rättigheter. Organisationerna och informella HBTQ-grupper har ofta svag kapacitet och är mycket utsatta, de behöver därför mycket och nära stöd.  

Regnbågsfonden stöder Civil Rights Defenders för att under 12 månader säkerställa att HBTQ-rörelsen i regionen finns kvar och på sikt skapar nätverk och bygger ut sin verksamhet.

Läs om situationen i Tanzania på Civil Rights Defenders webbplats här.

Sexual minorities uganda

Om Regnbågsfonden

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ-personer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där HBTQ-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Stiftelsens medel får inte gå till organisationer eller enskilda som arbetar rasistiskt, antisemitiskt, homofobt, kvinnofientligt eller på andra sätt inte respekterar mänskliga rättigheter.