Tillbaka till projekt

2018


Casabierta


Sydamerika


Pågående

Casabierta – Stöd till lokal aktör i Costa Rica 2018-2022

Regnbågsfonden fortsätter att stödja organisationen Casabierta som bildades av människorättsaktivister 2013 i San José, Costa Rica.

Casabierta hjälper hbtqi-personer som kommer till Costa Rica efter de flytt från sina hemländer efter hot mot deras liv på grund av sexuella läggning och arbete för mänskliga rättigheter.

Regnbågsfonden har givit stöd till Casabierta sedan 2018 som gör att det nu finns ett center för hbtq-migranter från regionen i Costa Rica. Centret ger juridisk rådgivning, information, psykologiskt stöd samt hjälp med grundläggande mediciner och mat.

Varför Costa Rica?

Sedan 1980-talet har Costa Rica tagit emot tusentals migranter som flyr från olika former av våld och kränkningarna av grundläggande rättigheter i närliggande länder.

Costa Rica är särskilt betydelsefullt som fristad för hbtq-personer. På 80- och 90-talet mördades hbtq-personer när paramilitära grupper etablerades i länder som Honduras, El Salvador och Guatemala. Förföljelserna på 2000-talet förvärrades av gäng, kända som Las Maras, som gjort hbtq-personer till särskilda måltavlor.

Efter de senaste förföljelserna i Nicaragua har antalet Nicaraguaner som flytt till Costa Rica ökat lavinartat. Det finns för närvarande cirka 6 000 Nicaraguanska hbtq-flyktingar i landet.

Sexual minorities uganda

Om Regnbågsfonden

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ-personer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där HBTQ-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Stiftelsens medel får inte gå till organisationer eller enskilda som arbetar rasistiskt, antisemitiskt, homofobt, kvinnofientligt eller på andra sätt inte respekterar mänskliga rättigheter.