Tillbaka till projekt

2018


Casabierta


Sydamerika


Casabierta

CASABIERTA – STÖD TILL LOKAL AKTÖR I COSTA RICA 2018-2020

Regnbågsfonden ger stöd till organisationen Casabierta som bildades av människorättsaktivister 2013 i San José, Costa Rica.

 

Casabierta hjälper HBTQI-personer som kommer till Costa Rica efter de flytt från sina hemländer efter direkta hot mot deras liv på grund av deras sexuella läggning och/eller deras politiska aktivism i försvaret av mänskliga rättigheter.

Casabiertas mission är att bygga en gemensam plattform som fungerar som en regional referens för utbildning, vård och skydd av HBTQI-personer i Centralamerika. För att uppnå detta arbetar Casabierta med liknande organisationer i olika länder i Centralamerika: El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua. Casabierta avgör, i samordning med dessa organisationer, den säkraste vägen till Costa Rica för migranter som söker en säker tillflyktsort.

Regnbågsfonden stödjer också ett boende för flyktingar från närliggande länder som drivs av Casabierta.

Sexual minorities uganda

Om Regnbågsfonden

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ-personer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där HBTQ-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Stiftelsens medel får inte gå till organisationer eller enskilda som arbetar rasistiskt, antisemitiskt, homofobt, kvinnofientligt eller på andra sätt inte respekterar mänskliga rättigheter.