Tillbaka till projekt

2022


RFSL


Ukraina


Pågående

Akutstöd till Ukraina

Redan före Rysslands krig i Ukraina var HBTQI-personer särskilt utsatta och fick dagligen utstå diskriminering, trakasserier och hot. Sedan invasionens början har situationen förvärrats. HBTQI-personer är särskilt utsatta eftersom de nekas skydd och stöd av många organisationer. Transpersoner har svårt att fly på grund av sina id-handlingar.

Eftersom HBTQI-personer sällan inkluderas i humanitära responser krävs riktade insatser. Regnbågsfonden stöttar RFSLs arbete i Ukraina som ger stöd till de mest sårbara grupperna i HBTQI-communityt.

Foto: Christina Pashkina

RFSL i Ukraina

RFSL har sedan flera år tillbaka ett nära samarbete med hbtqi-organisationer i Ukraina som går ut på att möjliggöra ett organiserat föreningsliv med resurser, utbildning och utbyten. Från en lovande utveckling i landet har nu allt vänts upp och ner med kriget. Sedan invasionen har RFSL ställt om och arbetar aktivt med att stötta hbtqi-personer som stannar i sina hemstäder av vilja eller tvång, som är på flykt i landet eller som flyr över gränsen till andra länder.