Jonas Gardell

Jonas Gardell är en av Sveriges mest folkkära författare och artister. Dessutom en av de första öppet homosexuella offentliga personerna i Sverige.
Har varit engagerad i regnbågsfrågor i 40 år. Är hedersdoktor vid tre olika universitet: teologi i Lund, medicin i Linköping samt filosofi i Åbo.