Nödrop från Ukraina

Regnbågsfonden startar insamling till förmån för Childhoods arbete i Ukraina

I och med den allvarliga och akuta situationen i Ukraina ökar risken för barn att utsättas för våld och sexuella övergrepp. 

Regnbågsfonden samarbetat med Childhood som är på plats sedan 18 år tillbaka och arbetar för att  förebygga sexuella övergrepp mot barn samt stärka skyddsnäten kring HBTQ-unga och barn och unga med funktionsnedsättning – två grupper som levde i stor utsatthet redan innan kriget bröt ut.

Till följd av invasionen har Childhood intensifierat sitt arbete och har tät dialog med både nuvarande och tidigare projektpartners som alla är under extrem stress.

Med Childhoods långa erfarenhet av att arbeta i Ukraina och deras lokala nätverk vet vi att Regnbågsfonden i samarbete med Childhood kan göra en avgörande insats som kan hjälpa här och nu

Swisha Regnbågsfonden 123 900 55 21