Akutstöd till Ukraina

Regnbågspersoner i Ukraina var utsatta och marginaliserade redan innan Rysslands invasion. Regnbågsfonden har finansierat insatser för hbtq-barn och ungdomar i Ukraina sedan 2018 i samarbete med Childhood.

Sedan kriget har brutit ut har situationen kraftigt förvärrats för befolkningen i Ukraina och eftersom hbtq-personer redan var en marginaliserad grupp är de särskilt utsatta. Vi får rapporter om hbtq-ppersoner som blir psykiskt- och fysiskt misshandlade och får sina pass fråntagna under flykten. Många vågar inte försöka fly alls på grund av hotet om våld och förnedring.

Regnbågsfonden ger akutstöd till partners som är aktiva i Ukraina sedan tidigare, eftersom de har lokalkännedom och ett upparbetat nätverk.

  • Krisstöd till LGBT Association LIGA genom Childhood. LIGA är den organisation som har genomfört det projekt som Regnbågsfonden stöttar sedan tidigare. Regnbågsfonden bidrar med krisstöd för att de ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet och skapa trygghet för sin personal. Läs mer här.
  • Stöd till Civil Rights Defenders akutfond. Genom fonden får människorättsförsvarare hjälp med evakuering eller säkerheten om de väljer att stanna i landet och rapportera kränkningar mot mänskliga rättigheter. Läs mer här.