Stöd till hbtq-rörelsen i Turkiet

Regnbågsfonden beviljar stöd till SPoD

I Turkiet har civilsamhället varit mycket begränsat som en följd av det politiska läget. Hbtq-rörelsen har drabbats kraftigt och verkar i en konservativ kontext dominerad av diskriminering, trångsynthet och hat.  Exempelvis har de turkiska myndigheterna vid tillfällen under de senaste åren förbjudit hbtq-relaterade evenemang.

Under 2022 ger Regnbågsfonden finansiellt stöd till organisationen Social Policy, Gender Identity and Sexual Orientation Studies Association (SPoD). SPoDarbetar för fullständiga rättigheter för hbtq-personer i Turkiet på en nationell nivå.På grund av det politiska läget i Turkiet är det mycket svårt för organisationer att få finansiering. Regnbågsfonden ger SPoD stöd för att täcka de mest grundläggande kostnaderna, som hyra och el, för att de ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Läs mer på regnbagsfonden.org/projekt